Dôležité informácie

1. Denný turnus   13.-17.7.2020

Pobytový turnus   19.-24.7.2020

2. Denný turnus  10.-14.8.2020


Cena: Denný tábor : 120€

Cena: Pobytový tábor : 250€

Akcia : Pobytový tábor + jeden turnus denný tábor : 350€

Zálohu (polovica sumy) je potrebné uhradiť do 7 dní od potvrdenia prihlášky, zvyšok ceny treba uhradiť krátko pred nástupom do tábora, podľa pokynov v mailovej komunikácii.

Číslo účtu (IBAN): SK57 0200 0000 0031 4306 9551

Po registrácii vám bude zaslaný potvrdzovací e-mail. Ďalšie podrobnosti ohľadom dopravy a nástupu do tábora či potrebných vecí na tábor vám budú zaslané v mailovej komunikácii.

V cene pobytového turnusu je zahrnuté: doprava, ubytovanie na mieste konania (Ekoma šport Zvolen), strava 5x denne, pitný režim, výlety, táborové tričko, rôzne atrakcie, športová hala, tréningy pod vedením florbalových trénerov, florbalové vybavenie.

V cene denného turnusu je zahrnuté: Športová hala a prenájom priestorov a ihrísk v areáli SOŠ Technická Vranovská 4, strava(desiata, obed, olovrant), pitný režim, kúpalisko, výlet, tréningy pod vedením florbalových trénerov, športové vybavenie, táborové tričko, rôzne atrakcie.