Dôležité informácie

1. Denný turnus   22.-26.7. 2019

Pobytový turnus   28.7.-2.8.2019

2. Denný turnus  12.-16.8.2019


Cena: Denný tábor : 120€

Cena: Pobytový tábor : 220€

Akcia : Pobytový tábor + jeden turnus denný tábor : 320€

Zálohu (polovica sumy) je potrebné uhradiť do 7 dní od potvrdenia prihlášky, zvyšok ceny treba uhradiť krátko pred nástupom do tábora, podľa pokynov v mailovej komunikácii.

Číslo účtu (IBAN): SK57 0200 0000 0031 4306 9551

Po registrácii vám bude zaslaný potvrdzovací e-mail. Ďalšie podrobnosti ohľadom dopravy a nástupu do tábora či potrebných vecí na tábor vám budú zaslané v mailovej komunikácii.

V cene pobytového turnusu je zahrnuté: ubytovanie v útulných chatkách (Ranč u Edyho), strava 5x denne, pitný režim zabezpečený v ranči, doprava vlakom z BA do Kraľovian odtiaľ súkromným autobusom priamo na ranč, výlet, plavba loďou, táborové tričko, jazda na koňoch, rôzne atrakcie, športová hala, tréningy pod vedením florbalových trénerov, florbalové vybavenie.

V cene denného turnusu je zahrnuté: Športová hala a prenájom priestorov a ihrísk v areáli ZŠ Drieňová, tréningy pod vedením florbalových trénerov, strava(desiata, obed, olovrant), pitný režim, kúpalisko, výlet, športové vybavenie, táborové tričko, rôzne atrakcie.