Denný tábor

Denné turnusy sa budú konať v termínoch:

           1.     22.-26.7.2019 

           2.     12.-16.8.2019

oba v Bratislave v priestoroch ZŠ Drieňová.

V oplotenom areáli školy sa nachádza umelé futbalové ihrisko, dve basketbalové ihriská, detské ihrisko, stolnotenisové stoly, beach-volleybalové ihrisko a samozrejme športová hala. Na deti čaká bohatý program, florbalové tréningy, kde svoje schopnosti môžu rozvíjať začiatočníci aj pokročilí florbalisti, rôzne súťaže a pohybové aktivity, či výlet a návšteva kúpaliska.

Samozrejme k táboru patrí aj čas oddychu a voľného programu, ktoré deťom vždy poskytneme v dostatočnom množstve. Pre každého budú nachystané vecné ceny, o ktoré budú môcť deti počas celého tábora súťažiť.

Každé ráno svoje deti budete môcť priviesť od 7:30-9:30 a vyzdvihnúť ich v čase 14:30-16:30. Strava bude zabezpečená 3x denne (desiata, obed, olovrant), pitný režim počas celého dňa.

Tešíme sa na tábor a veríme že aj tento rok si vaše deti odnesú nespočetné množstvo zážitkov a zábavy.